top of page
danielle-macinnes-222441-unsplash_edited

ייעוץ למנהלים ובניית תהליכי HR

אבחון, בניית תהליכים וליווי מנהלים  למימוש הפוטנציאל האנושי בחברה המוביל להצלחה ארגונית.

גיוס - תהליך גיוס המניב התאמה מיטבית בין האנשים לארגון:

1. אבחון ובנייה של תהליכי גיוס  - מיתוג, תקשור, התאמה לפרקטיקות מקובלות בשוק, הכשרת מראיינים.

2. אבחון והתאמה לארגון – בניית פרופיל גיוס, ראיונות מש"א, קבלת החלטות.

3. קליטת העובד – התייחסות לקליטה פיזית, חברתית ומקצועית. 

שימור עובדים - יצירת מחוייבות ומוטיבציה אצל העובדים:

1. תרבות ארגונית שמובילה למחוברות ארגונית - אבחון תרבות ארגונית קיימת, זיהוי תרבות ארגונית רצויה (חזון וערכים).

2. בנייה של פרקטיקות לפיתוח תרבות ארגונית רצויה ומומלצת

3. בניית מערך חוויית עובד – חשיבה ותכנון פעילויות בעלות ערך מוסף למחוברות הארגונית.

תקשורת פנים ארגונית -  התאמה לגודל ומבנה, פרקטיקות רצויות ואפשרויות בשוק. 

4. זיהוי ופיתרון קונפליקטים 

5. הקשבה וזיהוי צרכי העובדים

ליווי מנהלים - פיתוח מנהלים על פי ערכי אמפתיה, הגינות, העצמה ושותפות על מנת להשיג את היעדים הארגוניים:

1. ליווי מנהלים בתחילת דרכם 

2. ליווי מנהלים בדילמות ניהוליות

3. תוכניות הדרכה ופיתוח לעובדים ולטאלנטים

4. ליווי מנהלים בתהליכי עזיבה, פיטורים של עובדים

5. בניית תהליכי פידבק רציפים ושנתיים מבוססי התפתחות עובדים

ייעוץ וליווי מנהלות מש"א בסטארט אפים

תהליכי כניסה לתפקיד, עבודה מול ההנהלה, ליווי מנהלים ובניית תהליכים רוחביים

1. כניסה לתפקיד – אבחון מצב קיים, בניית תוכנית עבודה, מיצוב עצמי

2. בניית תהליכי גיוס - זיהוי מצב קיים, בניית תהליך גיוס, מיתוג, מיון ואבחון

3. ליווי מנהלים -  הקשבה, שגרות עבודה, כלים ניהוליים

4. תקשורת פנים ארגונית – פעילות רווחה בעלת ערך, תקשורת בונה ומקרבת

5. פתרון דילמות יומיומיות וחיבור ל-Business

bottom of page