top of page

​ ייעוץ למנהלים ובניית תהליכי HR

אבחון, בניית תהליכים וליווי מנהלים (בסטארט אפים ובכלל)
למימוש הפוטנציאל האנושי בחברה שיביא להצלחה ארגונית

גיוס אנשים- תהליך גיוס המניב את ההתאמה הטובה ביותר עבור הארגון עם האנשים הטובים ביותר עבורו.​

1. אבחון ובנייה של תהליכי גיוס  - מיתוג, תקשור, התאמה לפרקטיקות מקובלות בשוק, הכשרת מראיינים.

2. אבחון והתאמה לארגון – בניית פרופיל גיוס, ראיונות מש"א, קבלת החלטות.

3. קליטת העובד – התייחסות לקליטה פיזית, חברתית ומקצועית. 

שימור עובדים- בנייה של ארגון עם עובדים מחויבים ובעלי מוטיבציה גבוהה להגיע לעבודה ולעבוד.

1. תרבות ארגונית שמובילה למחוברות ארגונית - אבחון תרבות ארגונית קיימת, זיהוי תרבות ארגונית רצויה (חזון וערכים).

2. בנייה של פרקטיקות לפיתוח תרבות ארגונית רצויה ומומלצת

3. בניית מערך חוויית עובד – חשיבה ותכנון פעילויות בעלות ערך מוסף למחוברות הארגונית.

תקשורת פנים ארגונית -  התאמה לגודל ומבנה, פרקטיקות רצויות ואפשרויות בשוק. 

4. זיהוי ופיתרון קונפליקטים 

5. הקשבה וזיהוי צרכי העובדים

ליווי מנהלים- פיתוח מנהלים על פי ערכי אמפתיה, הגינות, העצמה ושותפות על מנת להשיג את היעדים הארגוניים

1. ליווי מנהלים מתחילת דרכם 

2. ליווי מנהלים בדילמות ניהוליות

3. תוכניות הדרכה ופיתוח לעובדים ולטאלנטים

4. ליווי מנהלים בתהליכי עזיבה, פיטורים של עובדים

5. בניית תהליכי פידבק רציפים ושנתיים מבוססי התפתחות עובדים

לפרטים נוספים

bottom of page